MgA. ANNA Plešmídová

 

 „Narodila jsem se 1983 v Plzni. V roce 2010 jsem odjela na dva měsíce do Krkonoš na Luční boudu, kde jsem s láskou a pokorou malovala horskou přírodu, a kde začalo důležité období mojí práce. Mám ráda svou dceru, šumění horských potoků a jejich sladkou vodu, horské louky a jezera, toulání, houby, mechy, lesní domečky, mlhy, motýly a brouky, byliny, ptáčky, lišejník, hřmění padající laviny, chleba s máslem, českou zem a Japonsko. Maluji, protože mě baví nanášet štětcem barvu na plátno, romazávat křídy po papíru, kreslit na dřevěné desky. Jsem fascinovaná malbou a kresbou a jejich materiály. Snažím se jen zachytit, co moje srdce naplňuje radostí.“

V roce 2003 - 2010 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze. Rok studovala v ateliéru klasické malby profesora Zdeňka Berana, semestr v ateliéru figurálního sochařství profesora Jana Hendrycha. AVU absolvovala v ateliéru restaurování malířských děl a polychromované plastiky profesora Karla Strettiho.   Během studia na Akademii se věnovala malbě i kresbě portrétu, figuře, zátiší a volné figurální malbě. V restaurátorském ateliéru měla možnost se naučit prakticky i teoreticky mnoho klasických výtvarných technik, technologických postupů a materiálů. Součástí studia byly i technologické kopie malované v Národní galerii před originálem přesně podle postupu daného autora a historického období. Velkým přínosem jí byla i pracovní stáž v Dubrovníku, kde restaurovala část barokního dřevěného polychromovaného oltáře ve spolupráci s restaurátorskou školou v Záhřebu. V ateliéru figurálního sochařství se věnovala modelování portrétu a figury podle živého modelu.

Během přerušení studia na AVU spolupracovala na animované pohádce Na Půdě od režiséra Jiřího Barty v roce 05/2007 – 09/2008.

Dlouhodobě se zabývá malbou přírody v plenéru. Pro malbu krkonošské krajiny strávila dva měsíce (červenec, srpen 2010) na hřebenech Krkonoš na Luční boudě.

V roce 2010 - 2012 byla externí lektorkou Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci, kde vedla lekce výtvarných kurzů pro dospělé. Nyní pořádá vlastní výtvarné kurzy s MgA. Tomášem Kubíkem.

V současné době se věnuje malbě přírodních struktur a posouvá je do abstraktních úhlů pohledu. Studuje principy, pozice a popularitu jogy dnes u nás. Souběžně maluje se svojí dcerou Majou (věk 2-3roky), díky které si rozvíjí fantazii a intuici. Pastelové kresby, které s Majou společně nakreslily, byly vybrány do britské soutěže v Londýně. Soutěž pořádá asociace britských umělců v Mall Galeries.